ORTAOKUL

ORTAOKUL

ORTAOKUL

Öğrencilerin kendilerini özel bir birey olarak fark edebildiği ilköğretim kademesinde , Boğaziçi Koleji öğrencilerine ; gelişim atölyeleri, laboratuvarları ve etkinlik sınıflarıyla farklı gelişim ortamları sunarak, akademik ,duygusal ve fiziksel gelişimlerini en üst düzeyde tutup sorumluluk duygusunu benimsetir. Sportif , sanatsal ve kültürel faaliyetlerle öğrencilerini destekleyerek ulusal ve evrensel değerlerinin bilincinde , Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, empati kurabilen ve etik değerlerin farkında bireyler yetiştirmeyi hedefler. Yoğun yabancı dil programıyla da öğrencilerin yaş düzeyleriyle paralel olarak dilin 4 becesini ( dinleme, okuma ,yazma ,konuşma) etkin bir biçimde kullanmalarını ve anadillerinde olduğu gibi İngilizce ve Almancada da kendilerini hem yazılı hem sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlar.


BOĞAZİÇİ KOLEJİ’NDE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Topluma yarar sağlayan, her alanda düşünce ve fikre sahip olan, edindiği bilgileri bilinçlice toplumla paylaşan, özdeğeri ve özsaygısı ile örnek teşkil eden, yapıcı ve çözüm odaklı ilişkiler kuran, empati kurabilen, kendi becerilerinin farkında olan, gelecek kariyer planlaması yapabilen bireyler yetiştirmeyi kendine görev edinmiştir. Bu bağlamda okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi uzmanları dönüşümsel ve önleyici çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların en başlıcaları; kademe ve yaş gruplarına göre teorik ve pratik değerler eğitimleri, grupla psikolojik danışmanlık çalışmaları, öğrenci ve veli seminerleri, kademeye uygun sınav bilgilendirmeleri, bireysel psikolojik danışmanlık, kariyer danışmanlığı, ilgi ve yeteneklere uygun envanterlerdir. Bu çalışmaların yanı sıra sık sık veli ile bir araya gelerek ya da telefonla görüşme yöntemi ile öğrencinin gelişimi üzerine bilgi alışverişi yapılmaktadır. Boğaziçi Koleji aynı zamanda Aile-öğretmen ve öğrenci üçgeninde iletişim kopukluğuna mahal vermeden ihtiyaç veya problemleri yeri ve zamanında tespit eden ve tespitlerin üzerine çözümleri ile giden bir PDR uzman kadrosuna sahiptir. Dönemsel olarak, yaş aralıklarına ve ihtiyaca uygun öğrenci ve velilere ayrı şekillerde bültenler hazırlanmaktadır. Bültenler ile birlikte Youtube vidoları hazırlanmakta olup hem görsel hem işitsel olarak kazanımlar elde edilmesi amaçlanmaktadır.


BOĞAZİÇİ KOLEJİ’NDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ
Uygulanan eğitim süreci sonucunda öğrencinin bilgiyi edinip edinmediğine ve istenilen davranışı kazanıp kazanmadığına dair gözlemsel ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda öğrencinin bilgiyi edinme dışında yorumlama ve analiz gücünün ölçülmesi hedeflenmektedir.

Ortaokul ve Lise kademelerinde , öğrencilerin ders içi performansları, çözdükleri testler, uygulanan deneme sınavları, haftalık ev içi çalışma programları ve öğretmenlerin kanaatleri sentezlenerek öğrencilerin eksikleri belirlenir ve ölçme ve değerlendirme ekibi eksikleri tamamlamak üzere çalışmalarını yürütür.

Okulumuzda öğrencilerimizin başarı performanslarını artırmak adına temel eksiklik taşıyan branş ve konuların üzerinde durularak hafta içi ve hafta sonu etütleri uygulanır. Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme sonuçlarına bakılarak ve bireysel danışmanlık sonucunda elde edilen bilgiler ile eksiklik yaşanan ders ve konular üzerine yoğunlaşılır, bunun üzerine haftalık ders plan ve programları uygulanır.

Tüm bu çalışmaların uygulanma amacı öğrencilerin girecekleri (kademeye uygun) LGS,TYT ve AYT sınavlarına hazır bulunmaları ve kaliteli bir eğitim almalarıdır.


YABANCI DİL EĞİTİMİ
Yabancı bir dille ilk kez tanışan öğrencilerimiz için en ideal yaşın erken çocukluk ile ön ergenlik dönemi olduğu söylenebilir. Boğaziçi Kolejinde de kullanılan yöntemler yaşlara göre farklılık göstermektedir. Öğrenci yeni bir dil öğrenmek için özel bir çaba harcamaz, yabancı dile ne kadar maruz kalırsa o kadar kolay öğrenir ve yabancı dili kullanır. Bu durumlar dikkate alınarak etkinlikler, oyunlar, çeşitli role-play ve drama aktiviteleri planlanır.

Ortaokul öğrencilerimiz, İngilizce eğitiminde, yeni bir dile maruz bırakılarak, ana dilleri olan Türkçe’ ye paralel olarak karşılıklı iletişime dayalı birçok etkinlik eşliğinde eğitilirler. Öğrencilerimiz bir üst sınıfa geçtikçe, İngilizce dilinde yazılmış edebi eserleri ve ünlü romanları okuyarak dil becerisini geliştirir ve kültürel değerleri öğrenirler. Düşüncelerini akıcı bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilirler. Öğrendikleri dilde araştırmalar yapıp, yeni bilgilere ulaşmak için dili etkin bir şekilde kullanabilirler.

Boğaziçi Kolejinde yabancı dil eğitimi için kullanılan materyaller ve kitaplar öğrencilerin yabancı dilde kendini daha rahat geliştirebilmesi amacıyla özel olarak seçilir. Çağımıza uygun, güncel ve işlevselliği ön planda olan araç ve gereçler kullanılır. Öğrencilerin derse etkin katılımı, tekli veya grup çalışması olarak desteklenir ve bu yönde etkinlikler yapılır. Eğitimi verilen yabancı dilde öğrencilerimizin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazanmaları hedeflenir. Sınıf içi ve dışı etkinlikler ile bu kazanımlar pekiştirilir. Öğrencilerimiz gelecek lise ve lisans eğitimleri için gerekli İngilizce yetkinliğine sahip olarak mezun olurlar.


2.YABANCI DİL EĞİTİMİ
Isparta Boğaziçi Kolejinde ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretilmektedir. Kolejimizde ikinci yabancı dil eğitimi 5. Sınıfta başlar ve lise öğrenimini boyunca devam eder. İkinci yabancı dil de hedefimiz öğrencilerimizin uluslararası ölçme kriterleri olan almanca A1 ve A2 sınavlarında yeterliliklerini sağlamaktır. Böylece Liseyi bitiren öğrencilerimiz Avrupa Dil portfolyosunda etkin seviyeye erişirler.


SOSYAL VE FİZİKSEL GELİŞİM
Boğaziçi Koleji öğrencilerin akademik çalışmalarının yanı sıra sosyalleşmeleri ve sportif alanda da gelişim sağlayabilecekleri olanaklara sahiptir. Öğrencilerin gelişim dönemleri ele alınarak onların yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri basketbol, futbol, futsal, voleybol ve yüzme gibi çeşitli alanlara yönlendirme yapılır. Öğrencilerin gelişimini destekleyen bir sınıf ortamında güvenli ve konforlu bir şekilde eğitim almaları sağlanır. Akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri desteklenerek kendi potansiyelleri çerçevesinde en üst seviyeye çıkarılmaları hedeflenir. Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilir. Olumlu düşünme, duyguları yönetme, öz benlik saygısı gibi duygusal becerileri kazandırır. Öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca bireysel ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanır.


DESTEK HİZMETLERİ
Beslenme
Boğaziçi Kolejinde beslenme kuralları dikkate alınarak ve öğrenci yaş grubuna göre kalori değerleri hesaplanarak çeşit yönünden zengin yemek listeleri oluşturulur. Tamamen hijyenik koşullarda hazırlanan yemeklerin sunulduğu yemek salonunda hizmet verir

Anasınıfı öğrencileri sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere üç öğün,

ilkokul öğrencileri sabah kahvaltısı,öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere üç öğün,

ortaokul ve lise öğrencileri ise öğle yemeği olmak üzere bir öğün yemek hizmeti alırlar.

Beslenme uzmanı tarafından titizlikle oluşturulan yemek listeleri her ay düzenli olarak öğrenci bilgi sistemimizde yer alır ve web sayfamızda yayımlanır.


Kantin
Boğaziçi Kolejinde kantin için nakit para kullanılmamaktadır. Öğrencilerimizin daha sağlıklı kantin ihtiyaçlarını gidermesi için öğrenci kimlik kartlarına daha önceden yüklenen tutar ile kartlı ödeme sistemi kullanılmaktadır.


Sağlık
Öğrencilere acil durumlarda gerekli ilk yardımı yapabilmek için hizmet veren revir hazır bulunur. Öğrencilerin fiziksel gelişim ve sağlık durumlarıyla ilgili kontroller yapılır ve sonuçların kaydı tutulur. Rahatsızlık durumunda veli bilgilendirilir.


Güvenlik
Boğaziçi Kolejinde giriş ve çıkışlar güvenlik görevlileri tarafından kayıt altında tutulur. Görevliler, başta öğrenciler olmak üzere tüm öğretmen ve personelin güvenliğinden sorumludur. Okulda güvenlik için güçlü bir teknik donanım bulunur. Kampüs ve çevresi güvenlik kameralarıyla izlenir ve 24 saat güvenlik kontrolü sağlanır. Giriş ve çıkışlar kartlı geçiş sistem ile takip edilmektedir.


“Bu günün küçükleri yarının büyükleridir.”

ATATÜRK

 

“Bir ülkenin geleceği, o ülke insanının göreceği eğitime bağlıdır.”

A.EİNSTEİN