LİSE

LİSE

LİSE

Boğaziçi koleji Anadolu lisesi bu yüzyılın bilgi ve becerilerine hakim, daima kendini güncelleyen yenilikçi ekibiyle öğrencilerinin sanat, spor , kültür alanın da , özellikle akademik becerilerini en yüksek düzeyde kullanır; Mesleki rehberlik, Birey tabanı rehberlik, Sınav hazırlık kampları, Seminer ve konferanslarla gelişim süreçlerini takip eder. Bununla birlikte öğrencilerinin global değerlere sahip bireyler olmaları için’ dünya vatandaşı yetiştirmek güdüsü ile yoluna devam eder. Yabancı dil eğitimi ve yurt dışı dil okulu ve gezi programlarıyla , öğrencilerinin farklı coğrafyaları gözlemleyip kültür alışverişi yapmalarını hedefler.


ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Boğaziçi koleji Anadolu lisesinde ölçme ve değerlendirme önemli bir yere sahiptir. Eğitim süreci içinde hangi konuların yeterince öğrenildiğini, hangi konuda eksiklerin olduğunu ve bu eksiklerin neler olduğunu görür. Bu sayede doğru ve etkili geri bildirimler verebilir ve dağ etkili bir rehberlik sağlanabilir. Okulumuzda ölçme değerlendirme yapılmasının amaçları;

-Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesinin sağlanması için

-Öğrenme ve öğretme sürecinde olup biteni yakından izlemek, geliştirmek için

-Başarının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarının geçerli, güvenilir, objektif, kullanışlı ve ayırt edici özelliklere sahip olmalarını sağlamak için

-Öğrencilerin neyi bildiğini ve neyi yapabildiklerini keşfetmek

-Gelişim düzeylerini anlamak

-Öğrenme sürecini izlemek

Değerlendirme sonuçlarına göre öğretmene, veliye ve öğrenciye geri bildirim vermek amacıyla ölçme değerlendirme yapılırKULÜP ETKİNLİKLERİMİZ
Öğrencilerde bireysel bağımsız düşünebilme kabiliyeti ve takım çalışmasını güçlendirmesi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Okulumuzda bulunan farklı kulüplerde yer alan öğrencilerimizin kazanacağı çeşitli deneyimler aynı zamanda planlanan mesleki hayatlarına dair şimdiden girişimcilik adına bir özgüven zemini oluşturmaktadır.


SOSYAL VE FİZİKSEL GELİŞİM
Boğaziçi Koleji öğrencilerin akademik çalışmalarının yanı sıra sosyalleşmeleri ve sportif alanda da gelişim sağlayabilecekleri olanaklara sahiptir. Öğrencilerin gelişim dönemleri ele alınarak onların yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri basketbol, futbol, futsal, voleybol ve yüzme gibi çeşitli alanlara yönlendirme yapılır. Öğrencilerin gelişimini destekleyen bir sınıf ortamında güvenli ve konforlu bir şekilde eğitim almaları sağlanır. Akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri desteklenerek kendi potansiyelleri çerçevesinde en üst seviyeye çıkarılmaları hedeflenir. Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilir. Olumlu düşünme, duyguları yönetme, öz benlik saygısı gibi duygusal becerileri kazandırır. Öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca bireysel ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanır


REHBERLİK
Boğaziçi koleji rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi olarak öğrencilerimizin bireysel, duygusal, sosyal ve akademik açıdan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan çalışmalara önem vermekteyiz. Okulumuzda Öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmaya yardımcı olan çalışmalar yürütülmektedir. Bunlara örnek olarak; verimli ders çalışma teknikleri uygulamaları, ders çalışma programlarının hazırlanması ve kontrolü, sınav kaygısını kontrol etmeye yönelik çalışmalar ile gerekli durumlarda uygulanan çeşitli rehberlik envanterleri örnek verilebilir. Sınav grubu öğrencilerimiz için ise mevcut sınavın tanıtımının yanında Motivasyon ve stres yönetimi ile zaman yönetimi eğitimleri öğrencilerimize sunulmaktadır. Aynı zamanda süreç içerisinde öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda doğru alan seçimi yapmalarına yardımcı olmaktayız. yapılan Doğru alan seçimleriyle gerçekleştirilen isabetli mesleki yönlendirmeler, temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır. Ve ayrıca öğrencilerimizin bireysel gelişimleri açısından Öz güven ve olumlu benlik algısı geliştirmelerinin yanı sıra, sorun çözme ve etkili iletişim becerilerini edinip gerekli durumlarda kullanmalarında etkin rol oynamaktayız. Sürecin sağlıklı işlemesinde ihtiyaç halinde zaman zaman siz değerli velilerimiz ile işbirliği yapmaya da önem vermekteyiz.

REHBERLİK > İLKELERİMİZ

◦ Gizlilik
◦ Gönüllülük
◦ Süreklilik
◦ Kişi haklarına saygı
◦ Güven
◦ Bireyin değerliliği
◦ Bireyin Özerkliği
◦ İşbirliği

Okulumuzda bulunan rehberlik ve psikolojik danışma servisine ihtiyaç duyduğunuz her konuda başvurabilirsiniz. Bu konuların bazıları;

◦ Kimseye anlatamadığınız fakat birileriyle paylaşmak gerekliliği hissettiğiniz duygu ve düşünceleriniz olduğuna inanıyorsanız,
◦ Günlük hayatta karşılaştığınız problemlerle baş etmek için ihtiyaç duyulan becerileri kazanmanın yollarını öğrenmek istiyorsanız,
◦ LGS, YKS diğer sınavlar hakkında bilgi almak istiyorsanız,
◦ Ders çalışma alışkanlıklarının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız,
◦ Başarısızlık nedenlerinizi anlamak istiyorsanız,
◦ Çekingenim. Biraz daha girişken olmak istiyorum diyorsanız,
◦ Toplum karşısında konuşmaktan çekiniyorsanız,
◦ Moraliniz bozuk, aklınız karışık ve bu nedenle biriyle konuşmak istiyorsanız,
◦ Sınav kaygısı yaşıyorsanız,
◦ Okula ve ortama uygum sağlamakta zorluk yaşıyorsanız,
◦ Arkadaşlık ilişkilerinde problem yaşıyorsanız,
◦ Kendinize uygun bir arkadaş bulamıyorsanız,
◦ Aile içinde problem yaşıyor ve bu konuda biriyle konuşmak istiyorsanız,
◦ Hedef belirlemede ve meslek seçiminde destek istiyorsanız,
◦ Karar vermede zorluk yaşıyorsanız, karar verme yöntemlerini öğrenmek istiyorsanız,
◦ Zamanı etkili şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenmek istiyorsanız,
◦ Özgüveninizi geliştirmek istiyorsanız,
◦ Problem çözme yöntemlerini öğrenmek istiyorsanız,
◦ Öfkeli ve öfkenizi yönetme becerisini geliştirmek istiyorsanız,
◦ Başkasına paylaşamadığınız sorunlarınız varsa,
◦ Kendinizi geliştirmek, gerçekleştirmek ve ihtiyaç duyduğunuz konularda, ihtiyaç duyduğunuz anda görüşmek için rehberlik servisine başvurabilirsiniz.


BOĞAZİÇİ KOLEJİ YABANCI DİL EĞİTİMİ VE MİSYONU
Yabancı dil dersi öğretim programına yön veren temel amaç, öğrencilerin farklı dillerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir. Öğretim malzemesinin güncelliği ve işlevi öğrenci gereksinimlerine uygun olarak düzenlenir ve öğrencilerin etkin katılımlarıyla sağlanmaya çalışılır. Bireysel, eşli veya grup çalışması gibi sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler ve sunumlar ile öğrencinin derse ve öğrenmeye katılımı desteklenirken, tüm öğretilen dillerde okuma-yazma-dinleme-konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Boğaziçi Koleji’nde öğrencilerimiz kültürü yansıtan en iyi aracın edebiyat olduğu düşüncesiyle ana dili İngilizce olan yaşıtlarının okudukları kitapları ve farklı kültürlere ait yazarlar tarafından yazılmış ödüllü romanları okuyarak dil becerilerini geliştirirler. Düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak akıcı ve doğru bir şekilde ifade edebilirler. Öğrendikleri dilde sorgulamaya, araştırmaya ve bilgiye ulaşmak için dili etkili kullanmaya yönelik Communicative Language Learning teorisiyle çalışmalar yaparlar. Okulumuzda yabancı dil eğitimi Türk ve Yabancı öğretmenler rehberliğinde yapılır.

Okulumuzda kurulan yabancı dil kulüpleriyle öğrencilerimiz dönem içerisinde Birleşmiş Milletler Modeli’ne uygun olarak düzenlenen eğitsel panel ve forumları takip ederek güncel konularla ilgili periyodik çalışmalar yaparlar. Boğaziçi Koleji’nden mezun olan öğrencilerimiz, İngilizce öğretim yapan fakültelerin hazırlık sınıflarını atlayarak lisans programlarına devam edebilmektedirler. 11.ve 12. Sınıflarda yabancı dil müfredatı Avrupa Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde B2/C1 derecesine ulaşma amacıyla tamamlanır.

BOĞAZİÇİ COLLEGE FOREIGN LANGUAGE EDUCATION AND MISSION
The main purpose that guides the foreign language course curriculum is to develop and support students’ communication skills in different languages. The up-to-dateness and function of the teaching materials are arranged in accordance with the needs of the students and it is tried to be ensured with the active participation of the students. In-class and out-of-class activities and presentations, such as individual, paired or group work, support the student’s participation in the lesson and learning, while improving reading-writing-listening-speaking skills in all taught languages.

At Boğaziçi College, our students develop their language skills by reading the books read by their native English peers and award-winning novels written by authors of different cultures, with the idea that literature is the best medium that reflects culture. They can express their thoughts fluently and accurately in written and oral form. They work with the Communicative Language Learning theory to question, research and use the language effectively to reach information in the language they learn. Foreign language education in our school is conducted under the guidance of Turkish and foreign teachers.

With the foreign language clubs established in our school, our students follow the educational panels and forums organized in accordance with the United Nations Model during the semester and conduct periodic studies on current issues. Our students who graduate from Boğaziçi College can skip the preparatory classes of English-teaching faculties and continue their undergraduate programs. In the 11th and 12th grades, the foreign language curriculum is completed within the framework of the Common European Language Criteria in order to reach the B2 / C1 degree.


DESTEK HİZMETLERİ
Boğaziçi Kolejinde beslenme kuralları dikkate alınarak ve öğrenci yaş grubuna göre kalori değerleri hesaplanarak çeşit yönünden zengin yemek listeleri oluşturulur. Tamamen hijyenik koşullarda hazırlanan yemeklerin sunulduğu yemek salonunda hizmet verir

Anasınıfı öğrencileri sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere üç öğün,

ilkokul öğrencileri sabah kahvaltısı,öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere üç öğün,

ortaokul ve lise öğrencileri ise öğle yemeği olmak üzere bir öğün yemek hizmeti alırlar.

Beslenme uzmanı tarafından titizlikle oluşturulan yemek listeleri her ay düzenli olarak öğrenci bilgi sistemimizde yer alır ve web sayfamızda yayımlanır.


Kantin
Boğaziçi Kolejinde kantin için nakit para kullanılmamaktadır. Öğrencilerimizin daha sağlıklı kantin ihtiyaçlarını gidermesi için öğrenci kimlik kartlarına daha önceden yüklenen tutar ile kartlı ödeme sistemi kullanılmaktadır.


Sağlık
Öğrencilere acil durumlarda gerekli ilk yardımı yapabilmek için hizmet veren revir hazır bulunur. Öğrencilerin fiziksel gelişim ve sağlık durumlarıyla ilgili kontroller yapılır ve sonuçların kaydı tutulur. Rahatsızlık durumunda veli bilgilendirilir.


Güvenlik
Boğaziçi Kolejinde giriş ve çıkışlar güvenlik görevlileri tarafından kayıt altında tutulur. Görevliler, başta öğrenciler olmak üzere tüm öğretmen ve personelin güvenliğinden sorumludur. Okulda güvenlik için güçlü bir teknik donanım bulunur. Kampüs ve çevresi güvenlik kameralarıyla izlenir ve 24 saat güvenlik kontrolü sağlanır. Giriş ve çıkışlar kartlı geçiş sistem ile takip edilmektedir.


“Bu günün küçükleri yarının büyükleridir.”

ATATÜRK

 

“Bir ülkenin geleceği, o ülke insanının göreceği eğitime bağlıdır.”

A.EİNSTEİN