İLKOKUL

İLKOKUL

İLKOKUL

Öğrencilerin kendilerini özel bir birey olarak fark edebildiği ilköğretim kademesinde , Boğaziçi Koleji öğrencilerine ; gelişim atölyeleri, laboratuvarları ve etkinlik sınıflarıyla farklı gelişim ortamları sunarak, akademik ,duygusal ve fiziksel gelişimlerini en üst düzeyde tutup sorumluluk duygusunu benimsetir. Sportif , sanatsal ve kültürel faaliyetlerle öğrencilerini destekleyerek ulusal ve evrensel değerlerinin bilincinde , Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, empati kurabilen ve etik değerlerin farkında bireyler yetiştirmeyi hedefler. Yoğun yabancı dil programıyla da öğrencilerin yaş düzeyleriyle paralel olarak dilin 4 becesini ( dinleme, okuma ,yazma ,konuşma) etkin bir biçimde kullanmalarını ve anadillerinde olduğu gibi İngilizce ve Almancada da kendilerini hem yazılı hem sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlar.


İNGİLİZCE
Birçok dilbilimci, dil öğretiminin erken yaşta başlamasının avantajlı olduğu ve doğumdan başlayıp ergenlik dönemine kadar devam eden sürede bireylerin esnek beyin yapısına sahip olduklarını ve yaş ilerledikçe de bu esnekliğin azaldığını öne sürmüşlerdir. Biz de bu çalışmalardan yola çıkarak, erken çocukluk döneminde yabancı dil öğretimini önemsemekteyiz. Alanında uzman öğretmenlerimiz ile CLIL (Content and Language Integrated Learning) yaklaşımını esas aldığımız ve akıllı tahta destekli kaynaklarımızla interaktif bir yabancı dil öğrenim ortamı sunmaktayız. Derslerimizde, çocuklarımızın yabancı dilde iletişim yeteneklerini desteklemeyi, anlama ve konuşma becerilerini geliştirmeyi ve yabancı dile karşı olumlu tutum oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda erken çocukluk dönemi gelişim özelliklerine hitap eden drama, oyun, müzik gibi tekniklerle zengin ve çocuk merkezli bir yabancı dil öğrenme ortamı sunmaktayız.


GÖRSEL SANATLAR
Görsel sanatlar dersimiz de öğrencilerimizin ince motor gelişimlerine katkı sağlamak, makas ve fırça tutma becerisini geliştirerek yaratıcılıklarını desteklemek, estetik değerler geliştirmek, el göz koordinasyonu sağlamak ve sanatsal duyarlılık kazandırmayı amaçlamaktayız. Aynı zamanda sanat derslerimiz duyusal ve sosyal eğitimin belirleyici unsurudur. Sanat etkinlikleri, sağladığı zengin ve özgür ortamla çocuğu tanımak, yeteneklerini keşfetmek ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek için iyi bir gözlem alanıdır. Alanında uzman öğretmenlerimiz rehberliğinde sanat atölyemizde yaratıcı özgün ürünler oluşturulmakta ve diğer dersleri ile disiplinler arası çalışmalar yapılarak eğitimimizi zenginleştirmekteyiz.


BEDEN EĞİTİMİ
Beden eğitimi ve spor etkinliklerinin, çocukların tüm gelişim alanlarına olumlu katkısı olduğu görülmektedir. Özellikle çocuğun gittikçe genişleyen sosyal çevreyle ilişkilerini yönlendirmede, sosyal becerilerini geliştirmede beden eğitimi ve spor etkinliklerinden yararlanılabilir. Beden eğitimi ve spor etkinlikleri, çocukların hareket gereksinimlerini karşılayarak onlara aktif bir yaşam fırsatı sunmaktadır. Çocukların okul öncesi dönemde birçok motor aktiviteleri desteklense de, hareket potansiyelini keşfetmeye ve bu potansiyeli geliştirmeye, bedenleri hakkında bilgi sahibi olmaya gereksinimleri vardır ve Beden Eğitimi dersi bu gereksinimleri sağlamakta yardımcı olur.

YÜZME EĞİTİMİ
Okul öncesi programında biz çocukların suda bağımsız ve sürdürülebilir hareket edebilme becerisini kazanmasını amaçlıyoruz. Bu birçok şey anlamına gelebilir. Bu, bazı çocuklar için kafayı nefes almak için yukarıda tutarak “köpekleme” yüzme olabilir. Diğerleri için ise bu, sırtüstü, serbest yüzüş, başarılı birkaç kurbağa denemesi ve hatta kelebek stili yüzme bile olabilir. Bu yaş grubundaki çocuklar suda ne kadar rahat ve aktif hissettikleri konusunda büyük farklılıklar gösterebilirler. Temel amacımız çocuklarımızın su ile barışık olarak su içerisinde kendi vücutlarını tanıma ve kontrol edebilmelerini sağlamaktır.


YOGA EĞİTİMİ
Yoga derslerimiz çocukların bedenlerini fark ettikleri, kendi iç dünyalarını anladıkları, birbirleri ile iletişimlerinin güçlendiği, doğaya, canlılara saygı duymayı ve kendilerini başka insanlarla kıyaslamamayı öğrendikleri bir yaklaşımla ilerlemektedir.


YARATICI DRAMA VE SATRANÇ
Drama derslerimizde ise çocukların yaparak yaşayarak öğrenme, kendilerini ifade edebilme becerilerini geliştirme ve sosyal duygusal gelişimlerini desteklemek için çok yönlü çalışmalar ile dersi oyun ile birleştirerek eğlenceli hale getiriyoruz. Satranç derslerimizde çocukların drama yöntemleri ile somutlaştırarak kalıcı bir satranç öğrenimi yapmaktayız.


MÜZİK EĞİTİMİ
Müzik, çocukların bütün alanlarda öğrenmesine katkı ve yeni bir bakış açısı sağlamakta, müzik çalışmalarına katılan, yaratan, üreten çocuk kendisi ile gurur duymakta, başarı duygusunu tatmaktadır ve böylece çocukların kendilerine güvenleri ve özsaygıları artmaktadır (Lazdauskas 1996). Buna istinaden okul öncesi müzik derslerimizde çevremizdeki sesleri araştırma, tanıma ve ayırt etme, ritim çalışmaları, yaratıcı hareket ve dans, şarki söyleme ve müzikli hikâye gibi etkinliklerle öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmesi amaçlanmaktadır.


ROBOTİK KODLAMA
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin bir uzantısı olan Robot programlama, mekanik, elektrik-elektronik ve bilgisayar bilimleri gibi farklı disiplinlerin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkmış bir kavramdır. Robotik çalışmalar, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirirken, farklı disiplin ve becerileri bir arada kullanmalarını sağladığından oldukça önemlidir. Bu süreçte öğrenciler;

Sorunları analiz etme,
Bilgi işlemsel düşünme,
Çözüm üretme,
Planlama,
Tasarım ve geliştirme,
Programlama,
Teknolojik cihazların çalışma mantıklarını kavrayabilme,
Bu doğrultuda yaratıcı düşünme ve yenilikler üretme,
Robotik dünyasına ilişkin kavramları tanıma,
Fiziksel parçaları yazılım ile birleştirebilme,
gibi geleceği inşa edebilme açısından ve yaşamsal anlamda önemli kabul edilen becerileri kazanırlar.


DESTEK HİZMETLERİ
Beslenme
Boğaziçi Kolejinde beslenme kuralları dikkate alınarak ve öğrenci yaş grubuna göre kalori değerleri hesaplanarak çeşit yönünden zengin yemek listeleri oluşturulur. Tamamen hijyenik koşullarda hazırlanan yemeklerin sunulduğu yemek salonunda hizmet verir

Anasınıfı öğrencileri sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere üç öğün,

ilkokul öğrencileri sabah kahvaltısı,öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere üç öğün,

ortaokul ve lise öğrencileri ise öğle yemeği olmak üzere bir öğün yemek hizmeti alırlar.

Beslenme uzmanı tarafından titizlikle oluşturulan yemek listeleri her ay düzenli olarak öğrenci bilgi sistemimizde yer alır ve web sayfamızda yayımlanır.


Kantin
Boğaziçi Kolejinde kantin için nakit para kullanılmamaktadır. Öğrencilerimizin daha sağlıklı kantin ihtiyaçlarını gidermesi için öğrenci kimlik kartlarına daha önceden yüklenen tutar ile kartlı ödeme sistemi kullanılmaktadır.

Sağlık
Öğrencilere acil durumlarda gerekli ilk yardımı yapabilmek için hizmet veren revir hazır bulunur. Öğrencilerin fiziksel gelişim ve sağlık durumlarıyla ilgili kontroller yapılır ve sonuçların kaydı tutulur. Rahatsızlık durumunda veli bilgilendirilir.

Güvenlik
Boğaziçi Kolejinde giriş ve çıkışlar güvenlik görevlileri tarafından kayıt altında tutulur. Görevliler, başta öğrenciler olmak üzere tüm öğretmen ve personelin güvenliğinden sorumludur. Okulda güvenlik için güçlü bir teknik donanım bulunur. Kampüs ve çevresi güvenlik kameralarıyla izlenir ve 24 saat güvenlik kontrolü sağlanır. Giriş ve çıkışlar kartlı geçiş sistem ile takip edilmektedir.


“Bu günün küçükleri yarının büyükleridir.”

ATATÜRK

 

“Bir ülkenin geleceği, o ülke insanının göreceği eğitime bağlıdır.”

A.EİNSTEİN